piano numérique
piano numérique
handpan leren spelen
 
Handpan of Butterfly drum leren spelen is absoluut niet moeilijk. Je hebt er geen muzikale kennis voor nodig, een beetje ritmegevoel volstaat. Het instrument wordt met de vingers bespeeld iets wat eenvoudig en snel te leren valt. De tonen zijn op zo een wijze bij elkaar gezocht dat ze altijd goed samen klinken.
Je kan het instrument zowel in kleermakerszit met het instrument op je schoot, als zittend op een stoel met een statief, als staand bespelen.

Kennismaking

In het midden bevindt zich de belangrijkste en laagste toon. Rond deze centrale toon vind je 8 of meer tonen. Deze zijn om en om gerangschikt van laag (butterfly drum: grootste vlinder, handpan: grootste klankveld) naar hoog (butterfly drum: kleinste vlinder, handpan: kleinste klankveld).
Plaats je butterfly drum of je handpan zo dat de laagste tonen zich voor jou bevinden. Tik de klankvelden wisselend tussen linker- en rechterhand met je wijsvinger aan in de volgorde zoals je kan zien op de onderstaande afbeelding. Je hoort de volledige reeks tonen van laag naar hoog.

Butterfly Drum tonen

Gebruik voornamelijk je duim, wijsvingers en eventueel middelvingers om de klankvelden aan te slaan. Bij de handpan speelt de plaats van aanraking een grotere rol in de klank dan bij de butterfly drum. Kort aantikken met een losse arm/polsbeweging op de rand van de dimple (de ovalen inkeping van het klankveld) resulteert in een volle klank. Als je de handpan op andere plaatsen aantikt, krijg je meer boventonen te horen. Experimenteer, ontdek en geniet vooral.